ANACOS

ANACOS DE PAPEL DESESTRUCTURADOS E ESTRUCTURADOS. FIXADOS CON COLA OU FIXADOS CON MÁQUINA FOTOGRÁFICA. OBSESIÓNS PARTINDO DE IMAXES E TEXTOS CONCRETOS. CREANDO, QUIZAIS, OUTRAS IMAXES, OUTROS TEXTOS. PARTICIÓNS ANALÓXICAS QUE SE TRANSFORMAN AO FINAL EN ...

KOLAXXXSHESS

Nova ristra pornovexetariana de colaxes inversos e anversos. Hainos como noutras ocasións efémeros e non efémeros. Esas revistas! EFÉMEROS