Aviso Legal

Identificación e Titularidade

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, a Titular expón os seus datos identificativos.

  • Titular: Adriana Pérez e Alfonso Rodríguez
  • Domicilio: Ourense, Galiza
  • Correo electrónico: planetarium@expoplanetarium.net
  • Sitio web: https://expoplanetarium.net

Finalidade

A finalidade dos sitios web https://expoplanetarium.net, https://ultragrafico.expoplanetarium.net e https://desmundo.expoplanetarium.net é a mostra virtual de traballos creativos das súas autoras e das colaboradoras.

Condicións de Uso

A utilización do sitio web outórgache a condición de Usuaria, e implica a aceptación completa de todas as cláusulas e condicións de uso incluídas nas páxinas:

  • Aviso Legal
  • Política de Privacidade
  • Política de Cookies

Se non estás conforme con todas e cada unha destas cláusulas e condicións te absterás de utilizar este sitio web.

O acceso a este sitio web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con Expoplanetarium.

A través deste sitio web, a Titular facilítache o acceso e a utilización de diversos contidos que a Titular ou as súas colaboradoras publicaron por medio da internet.

A tal efecto, te obrigas e comprometes a NON utilizar calquera dos contidos do sitio web con fins ou efectos ilícitos, prohibidos neste Aviso Legal ou pola lexislación vixente, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos contidos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático propios ou contratados por Expoplanetarium, doutras usuarias ou de calquera usuaria da internet.

A Titular resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios que vulneren a lexislación vixente, lesivos dos dereitos ou intereses de terceiros, ou que, ao seu xuízo, non resulten adecuados para a súa publicación.

Expoplanetarium non será responsable das opinións vertidas polas usuarias a través do sistema de comentarios, redes sociais ou outras ferramentas de participación, conforme ao previsto na normativa de aplicación.

Medidas de seguridade

Os datos persoais que facilites á Titular poden ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva a Expoplanetarium, que asume todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo co establecido na normativa vixente en protección de datos.

Con todo, debes ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos na internet non son enteiramente fiables e que, por tanto a Titular non pode garantir a inexistencia de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) da Usuaria ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos aínda que a Titular pon todos os medios necesarios e toma as medidas de seguridade oportunas para evitar a presenza destes elementos daniños.

Datos persoais

Podes consultar toda a información relativa ao tratamento de datos persoais que recolle a Titular na páxina de Política de Privacidade.

Contidos

A Titular obtivo a información, o contido multimedia e os materiais incluídos no sitio web de fontes que considera fiables, pero, aínda que tomou todas as medidas razoables para asegurar que a información contida é correcta, a Titular non garante que sexa exacta, completa ou actualizada. Expoplanetarium declina expresamente calquera responsabilidade por erro ou omisión na información contida nas páxinas deste sitio web.

Queda prohibido transmitir ou enviar a través do sitio web calquera contido ilegal ou ilícito, virus informáticos, ou mensaxes que, en xeral, afecten ou violen dereitos da Titular ou de terceiras.

Os contidos de https://expoplanetarium.net teñen unicamente unha finalidade informativa e baixo ningunha circunstancia deben usarse nin considerarse como oferta de venda, solicitude dunha oferta de compra nin recomendación para realizar calquera outra operación, salvo que así se indique expresamente.

Expoplanetarium resérvase o dereito para modificar, suspender, cancelar ou restrinxir o contido de https://expoplanetarium.net, os vínculos ou a información obtida a través do sitio web, sen necesidade de aviso previo.

Expoplanetarium non é responsable dos danos e prexuízos que puidesen derivarse da utilización da información do sitio web ou da contida nas redes sociais da Titular.

Política de cookies

Na páxina Política de Cookies podes consultar toda a información relativa á política de recollida e tratamento das cookies.

Ligazóns a outros sitios web

A Titular pode proporcionarche acceso a sitios web de terceiras mediante ligazóns coa finalidade exclusiva de informarche sobre a existencia doutras fontes de información na internet nas que poderás ampliar os datos ofrecidos no sitio web.

Estas ligazóns a outros sitios web non supoñen en ningún caso unha suxerencia ou recomendación para que visites as páxinas web de destino, que están fóra do control da Titular, polo que Expoplanetarium non é responsable do contido dos sitios web vinculados nin do resultado que obteñas ao seguir as ligazóns.

Así mesmo, Expoplanetarium non responde dos links ou ligazóns situadas nos sitios web vinculados aos que che proporciona acceso.

O establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre Expoplanetarium e a propietaria do sitio no que se estableza a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte da Titular dos seus contidos ou servizos.

Se accedes a un sitio web externo desde unha ligazón que atopes en https://expoplanetarium.net deberás ler a propia política de privacidade do outro sitio web que pode ser diferente da deste sitio web.

Propiedade intelectual e industrial

Todos os dereitos están reservados.

Todo acceso a este sitio web está suxeito ás seguintes condicións: a reprodución, almacenaxe permanente e a difusión dos contidos ou calquera outro uso que teña finalidade pública ou comercial queda expresamente prohibida sen o consentimento previo expreso e por escrito de Expoplanetarium.

Limitación de responsabilidade

A información e servizos incluídos ou dispoñibles a través deste sitio web poden incluír incorreccións ou erros tipográficos. De forma periódica a Titular incorpora melloras e/ou cambios á información contida e/ou os Servizos que pode introducir en calquera momento.

A Titular non declara nin garante que os servizos ou contidos sexan interrompidos ou que estean libres de erros, que os defectos sexan corrixidos, ou que o servizo ou o servidor que o pon a disposición estean libres de virus ou outros compoñentes nocivos sen prexuízo de que a Titular realiza todos os esforzos en evitar este tipo de incidentes.

Expoplanetarium declina calquera responsabilidade no caso de que existan interrupcións ou un mal funcionamento dos Servizos ou contidos ofrecidos na internet, calquera que sexa a súa causa. Así mesmo, a Titular non se fai responsable por caídas da rede, perdas de negocio como consecuencia de ditas caídas, suspensións temporais de fluído eléctrico ou calquera outro tipo de dano indirecto que che poida ser causado por causas alleas á Titular.

Antes de tomar decisións e/ou accións con base á información incluída no sitio web, a Titular recoméndache comprobar e contrastar a información recibida con outras fontes.

Dereito de exclusión

Expoplanetarium resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso ao sitio web e os servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo, a instancia propia ou dunha terceira, a aquelas usuarias que incumpran calquera das condicións deste Aviso Legal.

Xurisdición

Este Aviso Legal réxese integramente pola lexislación española.

Contacto

No caso de que teñas calquera dúbida acerca destas Condicións legais ou queiras realizar calquera comentario sobre este sitio web, podes enviar unha mensaxe de correo electrónico á dirección planetarium@expoplanetarium.net.