“COLAXES, MINICOLAXES E ALGO MÁIS”

Exposición de minux no Lokal Planetarium, Ourense. Xuño de 2016.