VARIOPINTO

Nesta sección pódese admirar con detalle como este artista co seu ridículo pseudónimo pégalle a todo un pouco pero con moitísimas carencias afectivas e vitamínicas. Ademais pasa o día enchendo o cinzeiro. Un coleccionista vamos! ...

CADROS

Océano de plástico Polluckche Un día de praia & Cemiterio de animais