REVERSOS

Exposición de colaxes de minux en Basquiart, Ourense. Novembro de 2016.

POEMAGOSTO

Arpista e minux no Poemagosto, festival de poesía en Allariz, Ourense. 8 de outubro de 2016.